Construcció en fusta


 Durant molt de temps, tots els forjats i cobertes s’han construït amb aquest material. Les primeres edificacions que vam construir a la nostra empresa eren així, de pedra i fusta. Des dels nostres inicis mai hem deixat de construir amb aquest material tan present a la nostra vida diària, ja sigui amb tècniques tradicionals com amb les més actuals.ESTRUCTURES

BIGUES DE FUSTA LAMINADA I MASSISSA

Construïm tot tipus d’estructures amb bigam de fusta laminada o massissa. Fem estructures integrals de fusta o mixtes: fusta/acer, fusta/obra

Utilitzant diferents tipus d’unió segons cada cas:

· Unions mecanitzades
· Unions mecàniques
· Unions amb ferratges


FUSTA AMB BIGAM «TRADICIONAL»

Construïm cobertes, forjats i tot tipus d’estructures, amb bigueria de secció rodona, utilitzant tipologies constructives tradicionals.


ESTRUCTURES AMB CLT

Ens ocupem de tot el procés per dur a terme la construcció:

· Demanem un estudi estructural al fabricant 
· Fem l’especejament necessari segons plànols 
· Subministrem el material 
· Fem la col·locació


VARIS

CONSTRUCCIÓ EN FUSTA

Col·locació de falsos esvorancs en bigues per amagar el gruix de l’aïllant tèrmic en cobertes.


SUBESTRUCTURES

Formació de subestructura per col·locar aïllant tèrmic i com a suport de revestiment de pedra.


AÏLLAMENTS

Formació de falsa coberta amb un gruix d’aïllament tèrmic de 30cm. Gràcies als falsos esvorancs des de l’exterior no es percep aquest gruix d’aïllament.