Passivhaus

La considerable altitud en la que es troba aquest edifici, projectat per a ser una casa plurifamiliar, ha estat un dels aspectes a tenir molt en compte en el plantejament inicial del disseny. La construcció s’ubica a més de 1.300 m i descansa en el vessant de la muntanya. En el perfil s’observa l’adaptació que s’ha fet a la inclinació natural, que s’ha intentat respectar al màxim, i s’ha tret profit del que, en un principi, podria ser un obstacle. Aquesta casa construïda a Les Bons, a Encamp, respecta la normativa imposada en matèria de façanes i cobertes, aconseguint una presència visualment integrada en l’entorn natural i amb la resta de construccions ja existents a la zona.