Orri d’Encenrera


RESTAURACIÓ DE L’ORRI D’ENCENRERA


CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DEL PATRIMONI CULTURAL D’ANDORRA
Els orris són un conjunt de construccions senzilles que s’utilitzaven des de la prehistòria fins a principis del
segle XX per a la ramaderia ovina en zones d’alta muntanya.
Els criteris d’emplaçament dels orris havien de respondre a necessitats evidents: presència d’aigua, disponibilitat de pedres per facilitar el transport fins a les construccions i existència de pastures de qualitat. Durant la temporada d’estiu, els ramats d’ovelles peixien en les pastures d’alta muntanya, i la funció dels orris era la de poder acollir el pastor i el seu ramat durant aquest temps, tot responent a les necessitats bàsiques d’aquesta activitat; donar refugi al pastor i al bestiar més delicat (malalts, ferits, acabats de nèixer), permetre de munyir les ovelles, poder elaborar i emmagatzemar el formatge i permetre reagrupar i tancar el ramat.