Passeig Mojàcar

Tot el passeig té una longitud de 1100 m., que va des de l’església de Santa Eulàlia, Encamp Vell, fins a Les Bons. L’objectiu era construir un trajecte que no fos avorrit i monòton, i que cada zona tingui elements diferents amb una coherència unificadora quant a materials.
  • Passeig Mojàcar
  • Encamp
  • 2018
  • Pere Cervós, Ana M. Federico i Eva M. Dalmau
  • Embelliment del passeig